YENİLENSENE – Müzik ve Ses – Ömer Emre Kaya

Tarihteki en eski olgulardan birisinin müzik olduğunu söyleyebiliriz. Arthur Schopenhauer’e katılmamak elde değil: “Dünya olmasaydı bile müzik olurdu…” Bu düşünce bizi müzik olgusunun tarih öncesinde de var olduğunu düşünmeye yöneltiyor. Tabii ki “tarih öncesindeki müzik” deyince bugün bildiğimiz anlamda müzik aletleri ile çalınan melodiler ve armonik eserlerden bahsetmiyoruz.

Daha fazlasını oku

Uygulanabilir Bir Değişim Modeli-2

Başarılı bir değişim çabası tesadüfler veya oluruna bırakılan akışlar sayesinde değil, ancak güçlü bir zihinsel hazırlık sonrasında oluşturulan kurgunun ile hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu sebeple önerdiğim 6 adımlı kurumsal değişim modelinin ilk 3 adımını değişim çalışmalarının tasarımına ayırdım. 4. Aşamadan itibaren değişimin daha sancılı olan kısmı başlar;

 

Daha fazlasını oku

Sosyal Sermaye Kavramının Anlaşılması

21. yüzyıl itibarıyla toplumların gelişmişlik düzeylerini incelediğimizde neredeyse her alanda “Batılı” toplumların “doğulu” toplumlara göre daha ileride olduğunu görüyoruz. Tarihsel bağlamda bunun pek çok sebebi olmakla birlikte “aydınlanma” düşüncesinin batıda yaşayan bireylerin gelişiminde oldukça etkili olduğunu öne sürebiliriz…

Daha fazlasını oku