Eğitim

İş dünyasının hızla değişen dinamiklerini takip etmek, değişikliklere ayak uydurmak, kurumunuzun pozisyonunu piyasa şartlarına göre doğru konumlandırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabilir. İzgören Akademi 1996 yılından bugüne taşıdığı tecrübesi ile kurumunuz ve çalışanlarınız için doğru çözümleri üretebilecek eğitim programları düzenlemektedir. Aşağıdaki başlıkların her biri alanında uzmanlaşmış, teorik bilgilerin yanısıra pratik iş dünyasına ilişkin bilgi düzeyleri yüksek olan uzmanlarımız tarafından kurumunuza özel hazırlanmış, uygulamalarla paylaşımın en üst boyutta yaşandığı, güncel ve pratik bilgilerden oluşan, Türkiye gerçekleriyle birebir örtüşen eğitimlerdir. Eğitimlerimiz kurumların aynı alanda bütünsel gelişimini sağlayabilmek için modüller haline getirilmiştir. Bununla birlikte tespit etmiş olduğunuz ihtiyaçlar dahilinde eğitim ve seminerlerimizi tek tek de alabilirsiniz.

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

“Benim bütün ilgim gelecektedir, çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim.”

C.F. KETTERING

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Bu eğitimin temel amacı, kurumsallaşma ile ilgili başlıca konularda etkileşimli şekilde farkındalık kazandırmaktır. Kurumsallaşma kavramının ilk gerekliliği olarak gördüğümüz değişim kavramının karakteristiğine özel vurgular yapılarak söz konusu değişim basamaklarının içeriği eğitim boyunca incelenmekteyiz. Kurumlarımızı geleceğe taşımanın anahtarı olan “kurumsallaşma” her yönüyle uygulamalı olarak izah edilmekte ve şirketlerimizdeki değişimi başlatılmaktadır…

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Kurumsallaşma Sürecine Hakimiyet
 • Değişim Yönrtimi
 • Esneklik
 • Kurumsal Fayda Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Vizyon Sahibi Olma

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

“Münakaşadan kaçınmak, en büyük münakaşayı kazanmaktır.” B. SAİDİ NURS-İ

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

Çatışma Yönetimi Eğitiminin temel amacı, yapıcı ve kalıcı çözümler üretebilen bir çatışma kültürünün katılımcılara kazandırılmasıdır. “Çatışma Yönetimi Eğitimi” gerekli bilgi, beceri ve basit formüller ile dezavantaj gibi gözüken durumu avantaja çevirmenin yöntemlerini ortaya koyuyor. Üstelik bu kez oyuna çatışmanın dışında olan üçüncü kişileri de, arabulucular olarak davet ediyor…

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Çözüm Odaklılık
 • İlişki Yönetimi
 • Ekip Çalışması ve İşbirliği
 • Stres Yönetimi
 • Problem Çözme ve Karar Verme

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

“Rüzgarın yönünü değiştiremediğinde, yelkenlerini rüzgara göre ayarla.”

XSENTIUS

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

HEDEF KİTLE: Yöneticiler / Yönetici Adayları / Çalışanlar

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER: 

Üretimde Verimlilik

Dijital Dönüşümün Getirdiği Fırsatları Kullan

AMAÇ:

Dijital dönüşüm, şirketlere operasyonel verimlilik, satış ve karlılık artışı sağladığı gibi; şirketlerin ayakta kalabilmesi için de bir zorunluluktur. Yeni dijital çağda müşteri beklentileri, müşteri ile etkileşim kanalları, üretim ve hizmette kullanılan teknolojiler değişiyor. Bu köklü değişim, şirketlerin iş yapma biçimlerini derinden etkiliyor.

Bir tarafta yeni kurulan startup şirketler, diğer tarafta dijital dönüşüm için değişime başlamış mevcut şirketler, sektördeki mevcut kuralları tekrar yazıyor. Dijital Dönüşüm Eğitimi ile hedeflenen kazanım; geri dönüşü olmayacak bu değişimdeki araç ve trendlerin, şirketler ve yöneticilerin neler yapabileceklerinin aktarılmasıdır.


DİJİTAL ÇAĞDA ETKİN ÇALIŞAN

“En güçlü veya en zeki olanlar değil, değişime adapte olabilenler hayatta kalır”

CHARLES DARWIN

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

HEDEF KİTLE: Yöneticiler / Yönetici Adayları / Çalışanlar

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER: 

 • Dijital Dönüşümde İnsan Kaynağı Kullanımı
 • Dijital Dönüşümde Liderlik

AMAÇ:

Kurumsal yaşam büyük bir tezat yaşamakta ve dijital çağ ile bu tezat giderek derinleşmekte. Bir tarafta yaşanan işsizlik ve buna ek dijital dönüşüm ile birlikte işini kaybetmesi beklenen çalışanlar. Diğer tarafta ise kurum içi pozisyonlarını doğru adaylar ile doldurmakta zorlanan şirketler. MAN Power araştırmasına göre Türkiye’de şirketlerin %66’sı doğru yeteneğe erişimde güçlük çekmekte ve Türkiye yetenek kıtlığı sorununu en derinden yaşayan ilk 5 ülke arasında. Her işin kendisinin veya yapma şeklinin değişeceği Dijital Dönüşüm’de teknolojik araçlar bu dönüşümde rol alsa da başrolde yine insan kaynağı olacak. Çalışanlarını bu dönüşüme hazırlayabilen şirketler, dijital dönüşümün yıkıcı etkisinden sıyrılıp getireceği rekabet avantajından faydalanabilecek. Bu eğitim ile katılımcılar dijital dönüşüm, onun arkasındaki teknolojik araçlar, yeni kurumsal yaşam ile meslek ve şirketlerin nasıl değişeceği konularında bilgi edinecek; örnek vakaları dinleyecekler. Ardından bir çalışan olarak dönüşüme liderlik etmek için gerekli yetkinlikler hakkında bilgi ve beceri kazanacaklar.


DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 

“Değişim hakkında konuşmak ve düşünmek “değişim” demek değildir. Cesur kararlar ve ciddi riskler almaya hazır değilseniz değişim hakkında kendinizi yormayınız. Dış unsurlar bunu sizin adınıza yapar ve siz kendinizi değiştirilmiş olarak bulursunuz.”

İzgören Akademi Öğretisi

 

SÜRE: 2 Gün / 12 Saat

 

Değişim kavramına ilişkin farkındalık yaratmak öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Eğitimin devamında ise; organizasyonel değişimin zamanının gelip gelmediğine dair ipuçlarını yakalayabilmek, bunları yorumlayabilmek ve değişim kararına giden yolda gerekli bilgi donanımına sahip olmak hedeflenmiştir.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Değişime Açıklık
 • Esneklik
 • Ekip Olma ve İşbirliği
 • Yenilikçilik
 • Çatışma Yönetimi
 • Değişim Süreç Yönetimine Hakimiyet

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

İnsan beyni doğduğu an çalışmaya başlar, ta ki topluluk karşısına çıkıncaya dek…

GEORGE JESSEL

SÜRE: 2 Gün /12 Saat

Profesyonel iş yaşantısının aktif bireyleri olarak birçoğumuz her gün değişik gruplara sunum yapıyoruz. Katılımcıların etkili, akıllarda kalıcı sunuşlar organize etme ve gerçekleştirme becerisini edinebilmelerinin hedeflendiği bu eğitim ile sunum yapmak artık daha kolay…


ETKİN TAKIM YÖNETİMİ

SÜRE: 1 Gün

Teknolojinin gelişmesi ile iş yaşamında rekabette artmaktadır. Yöneticiler ne kadar yüksek nitelikli olsa bile ekip oluşturamıyor ve o ekibi motive edemiyor ise başarılı bir sonuca ulaşılamaz. Başarı iyi bir ekip ve ekip ruhu ile gelir. Bu ekip ruhunu nasıl yakalamalıyız diyorsanız bu eğitimde tam da size göre.


FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

“Paranın efendisi olmak için önce kendinizin efendisi olmalısınız.”  J.P MORGAN

SÜRE: 2 gün/ 12 Saat

AMAÇ: Finansal yönetimin önemi ile ilgili farkındalık yaratan bu eğitimle bütçe,  gelir-gider, karlılık ve bilanço tablalarını okuma ve hazırlanmanın yanı sıra maliyet sınıflandırmasına yönelik detaylar ile ilgili farkındalık oluşturulması ve bu finansal hesaplama yöntemlerine hâkim olunması amaçlanmaktadır. Gider ödemeleri ve finansal sonuçlar arasındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanması, nakit akış analiz becerisini geliştirmek, yatırım sonuçlarını ölçme ile finansal yönetim ve risk yönetimi arasında ilişkinin ince farklılıklarının anlaşılması da eğitimin hedefleri arasındadır.

HEDEF KİTLE: Yöneticiler / Yönetici Adayları

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Temel Finans Bilgilerine Hakimiyet
 • Mali Analiz Bilgisi
 • Etkili Finansal Planlama

GERİ BİLDİRİM ALMANIN SIRLARI

“Geribildirim şampiyonların kahvaltısıdır.”

KEN BLANCHARD

SÜRE: 1 Gün / 6 Saat

Astımıza, üstümüze, ekip arkadaşımıza, müşterimize kısacası iletişimde olduğumuz herkese geribildirim verirken ve alırken dikkat etmemiz gereken kritik noktaları öğrenmektir.


GERİ BİLDİRİM VERMENİN SIRLARI

Ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan ok gibidir. O ok gittiği yerden geri dönmez.

MEVLANA

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Bu çalışmamızda öncelikli olarak kaynak, kod, kanal, mesaj, hedef kitle ve geri bildirim olarak ifade edilen iletişim sürecinin temel unsurları ele alınmaktadır. “Kaynağın gönderdiği mesaja karşılık hedef kitlenin verdiği cevap” olarak ifade edilen geri bildirimin etkin iletişimin olmazsa olmaz koşulu olduğu varsayımından hareket edilmiştir. İletişim sürecinde mesajın hedef kitle üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu ancak geri bildirim yoluyla anlaşılabilmektedir. Kaynak, geribildirim yoluyla mesajına hedef kitlenin istek ve beklentileri doğrultusunda yeni şekil ve içerik verme imkanı bulmaktadır.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Etkili İletişim
 • Etkin Konuşma ve İfade Becerileri
 • Çalışanları Yönlendirme ve Motive Etme
 • Performans ve Gelişim Yönetimi
 • Etkili Dinleme Becerisi
 • Etkili Soru Sorma Becerisi

İTİBAR YÖNETİMİ

“İtibar kazanmak 20 yıl sürer, onu mahvetmek ise 5 dakika. Eğer bunu iyice düşünürseniz, her konuda daha farklı davranmaya başlarsınız.” WARREN BUFFET

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Rekabetin gitgide sertleştiği piyasa şartlarında ürettiğiniz hizmet ve ürünün kalitesi, fiyatı, ulaşılabilirliği kadar işletmenizin itibarı da rekabet edebilirliğiniz açısından büyük önem taşıyor. İtibar Yönetimi eğitimi, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin toplum nazarında günümüz değerleri ekseninde saygı duyulan, değer yaratan bir algı oluşturmasının yolları aktarılmayı hedefliyor.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Kurumsal İmaj Yönetimi
 • Müşteri ve Kalite Odaklılık
 • Kurumsal Fayda Odaklılık
 • Vizyoner Bakış Açısı
 • Algı Yönetimi

KARAR VERME TEKNİKLERİ

Kararları siz vermezsiniz, başkaları sizin yerinize bunu içtenlikle yapacaktır.

İzgören Akademi Öğretisi

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Yaşam; verilen kararların bir bütünüdür. Ancak bu kararları vermek bazen zor ve hatta imkânsız olabiliyor. Günümüz yaşam tarzının gereği toplumsal değişimler çok hızlı yaşanmaktadır. Karar vermenin günlük ve iş yaşamındaki önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Karar verme, dinamik ve karmaşık bir süreç olup değerlere, kişiler arası ilişkilere, kültürel sınırlamalara, sosyal ve psikolojik durumların değişimine fazlasıyla bağlıdır. Bütün bu karmaşıklığına rağmen yine de kararlar vermek ve uygulamak durumundayız. Bu eylemi en etkin şekilde yapabilmenin eğitimine “hoş geldiniz”.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Sonuç Odaklılık
 • Stratejik ve Bütünsel Bakış
 • Analiz ve Muhakeme Becerisi
 • Yorumlama ve Değerlendirme Becerisi
 • Kararlılık Becerisi

KRİZ DÖNEMİNDE İSRAFIN ÖNLENMESİ
 

“Küçük harcamalardan sakının, ufak bir delik koskoca gemiyi batırmaya yeter.” Benjamin FRANKLIN

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

HEDEF KİTLE: Yöneticiler / Yönetici Adayları / Çalışanlar

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER

 • İsrafın tespiti ve önlenmesinde modern yaklaşım
 • Bütünsel bakış açısı kazanma
 • Tasarruf sürdürülebilirliği

AMAÇ:  TPM, 6 Sigma, 5S, Kaizen vb. geleneksel yöntemler israfın önlenmesi konusunda şirketlere önemli kazanımlar sağlamaktadır. Ancak son dönemde dijitalleşme ile gerçekleşen sektörel ve organizasyonel dönüşümler, yöneticilerin kar zarar tablosuna doğrudan etki beklentileri, iş yaşamındaki değişimin giderek artan hızı gibi faktörler, daha ‘bütünsel’ ve ‘şirket hedefleri ile hizalanmış’ bir yaklaşım ihtiyacını ortaya koydu. Organizasyonel süreçlere odaklanılması, kısıtlar teorisi gibi yeni tekniklerin uygulanması, nesnelerin interneti gibi teknolojik yenilikler; israf için geliştirilen bütünsel yaklaşımın parçaları oldular. Bu eğitimle geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern yaklaşımları sektörden uygulama ve örnekleri ile aktararak bütünsel israf önleme yaklaşımı konusunda bilgi ve beceri kazanılması amaçlamaktadır.


KRİZ YÖNETİMİ

“Bize bir şey olmaz diye diye, olduğumuz şeyden utanır hale geldik. Siz görmek ve bilmek istemiyorsunuz diye herhangi bir krizin kapınızı çalma ihtimali asla azalmaz.”

ANONİM

SÜRE: 2 Gün / 12 Saat

İş hayatına dair her şey artık çok hızlı yaşanıyor. Bir yandan hepimizde hayranlık uyandıran bu hız kavramı diğer yandan olası krizlerin oluşum süreleri için de geçerli olmaya başladı. Kurumlarımızın kriz yönetimi konusunda öngörülü davranmama lüksü kalmamıştır. Üstelik öngörülü olmak da tek başına yeterli olmamaktadır. Günümüzde küçücük bir haber, iyi niyetli bir yorum veya çok basit bir paylaşımla başlayabilen krizler yönetilmediği takdirde sonuçları itibariyle kurumlar için maliyetli ve bazen de yıkıcı olabiliyor. Kriz yönetimine dair farkındalığı arttırmak ve kurumunuzun geleceğine yatırım yapmak bu eğitim ile mümkün.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Proaktif Olma
 • Çözüm Odaklılık
 • Etkili Kriz Süreci Yönetimi
 • Etkili Karar Verme Becerisi
 • Stres Yönetimi

KÖK NEDEN ANALİZİ

Gerçek neden istememektir, yapamamak bahanesi.”

DELIA STEINBERG GUZMAN

Dünya Ekonomik Forumu’nun “En Çok Aranan Beceriler” araştırmasına göre Karmaşık Problem Çözme, en üst sırada yer alıyor. Dijital çağ ile değişen iş yaşamındaki büyük dönüşümlere rağmen problemlere çözüm getirebilme, en değerli çalışan becerisi olarak değişmeden en üst sıradaki yerini koruyor. Problem çözebilmenin ilk adımı ise kök neden analizi; diğer bir deyimle problemin kök nedenini veya nedenlerini doğru yaklaşım ve disiplinlerle bulabilmek ve ortaya koyabilmektir. Bu eğitim ile katılımcılar problem çözerken ihtiyaç duydukları kök neden analizini çeşitli uygulamalarla hayata geçirmektedir.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER

 • Kök neden analizinin gerekliliği hakkında farkındalık
 • Kök neden analizinde doğru yaklaşımlar ve disiplinleri kullanma
 • Kök neden analizi uygulamaları geliştirme

KURUM KÜLTÜRÜ

“Kültür stratejiyi kahvaltıda yer.”

PETER F. DRUCKER

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Çalışanlarca ortaklaşa paylaşılan inançlar, normlar, adetler, gelenekler, değerler ve düşünceler sistemini gözler önüne sererek kurum kültürünün dinamiklerinin içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Ekip Olma ve İşbirliği
 • Kurum İnanç ve Değerlerine Bağlılık
 • Aidiyet Kazanma
 • Uyumluluk
 • Değerler ve Etik
 • İç Motivasyon Kazanma

​MENTORLUK

Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkalarının aklını da kullanır.”

BERNARD SHAW

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Her başarılı kişinin kafasında soru işaretleri olduğunda kapısını çaldığı, akıl danıştığı bir yol göstericisi vardır. Mentorluk tecrübeli ya da bilgili bir kişinin, kendisinden az deneyimi olan kişiyle arasında gelişimi adına kurduğu bir rehberlik ilişkisidir. Bu eğitimde de katılımcılara mentorluk ile ilgili teorik bilgilerle birlikte kendi ekiplerindeki üyelere mentorluk yapabilmelerini sağlayacak pratik uygulamalar da gösterilecektir. Katılımcılarımızın eğitim sonunda insan kaynağını yönetme becerilerini mentorluk ile nasıl birleştirilebileceğini ve geliştirilebileceğini öğrenmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER: 

 • Etkili İletişim Becerisi
 • Başkalarını Geliştirme Becerisi
 • Etkili Anlatım Becerisi
 • Etkin Bilgi Paylaşımı
 • Etkin Konu Hakimiyeti

MALİ DESTEK KAYNAKLI KURUMSAL GELİŞİM (MATRİS YAKLAŞIMI)

“Operasyonlar ışıkları açık tutar, strateji tünelin sonunda bir ışık sağlar, ancak proje yönetimi organizasyonu ileriye götüren tren motorudur.”

Joy GUMZ

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

HEDEF KİTLE: Yöneticiler / Yönetici Adayları / Çalışanlar

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Dış Kaynaklı Kurumsal Gelişimde Sonuç Odaklı Olma
 • Mali Destek Politikaları Hakkında Farkındalık
 • Kurum/Kuruluş İhtiyaçlarıyla Kalkınma Planlarını İlişkilendirme
 • Proje Çıktılarının Kalkınma ve Sosyal Politikalara Etkilerini Somutlaştırabilme
 • Değerlendirici Gözüyle Proje Okuma

Proje eğitimleri ülkemizde yaygın olarak, hibe veren kuruluşların uyguladıkları hibe programlarının uygulama esaslarına yönelik, program detaylarını içeren teorik eğitimlerden ibarettir. Bu yaklaşım nedeniyle kurum/kuruluşlar, proje başvurularını son derecek teknik, karmaşık ve zor işler olarak değerlendirmektedir. Kurum/kuruluşların, ürün ve hizmet kalitesiyle çeşidinin artırılması; verimlilik, rekabet gücü ve kapasite artışı vb. gelişim odaklı faaliyetler, hibe kuruluşlarının mali kaynak ayırdığı kalkınma ve sosyal politika içeren programlara doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu gelişim faaliyetlerinin somut bir şekilde detaylandırılması da mali destek fırsatlarına erişim imkanı sunmaktadır.


MODERASYON TEKNİKLERİ

 “Bir lider; yolu bilen, yola giren ve yol gösteren kişidir.” JOHN C. MAXWELL

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Eğitmen ve yöneticileri için yürütecekleri çalıştaylarda veya eğitimlerde veri toplama, toplantı yönetimi, kolaylaştırma yolları, zor katılımcılarla başa çıkma konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Etkili Moderasyon Becerisi
 • Süreç Planlama ve Yönetimi
 • Etkin Soru Sorma ve Dinleme
 • Odak Belirleme ve Özetleme
 • Zor Katılımcı ile Başa Çıkma

PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ – SİSTEM LİDERLİĞİ

“Liderlik, güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır.”BENNIS & NANUS

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

 • Profesyonel Yönetim Becerileri eğitiminin temel amacı, modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda katılımcılara kazandırmaktır. Değişim basamaklarında başarılı adımlar atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi beceri ve uygulamaların aktarıldığı “Profesyonel Yönetim Becerileri” eğitimi değişimi yaşatıyor…

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

“Her problemin üç farklı çözümü vardır; benim çözümüm, senin çözümün ve gerçek çözüm.”

ÇİN ATASÖZÜ

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Yaşam dediğimiz kavram verdiğimiz kararların sonuçlarını yaşama becerisidir. Problem çözüm yetkinliğimizin kalitesi yaşam kalitemizi yükselttiğini biliyoruz. Problemleri sadece eleştirmekten başka bir şey yapmayanların, başarı kavramı ile tanışamadıklarını görmek mümkün. Problemleri görmezden gelmek ise sorumluluktan kurtulmanın son moda eğilimi gibi gözüküyor. Hayatımız boyunca bulunduğumuz her ortamda problem çözmek durumundayız. Bu eğitim ile nasıl daha etkili çözümler üretiriz sorusunun cevabını hep beraber bulacağız.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Problem Çözme Sürecine Hakimiyet
 • Çözüm Odaklılık
 • Bütünsel Bakış
 • Analiz ve Muhakeme Becerisi
 • Karar Verme Becerisi
 • Etkili Fikir Üretme

PROJE YÖNETİMİ

“Proje yönetimi üç topla jonglörlük yapmak gibidir.”

ADAM G. RIESS

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

Bir fikirden yola çıkarak, proje planlama, yürütme ve sonuçlandırma süreci eş zamanlı pek çok iş biriminin etkin koordinasyonunu gerekli kılar. Bu kapsamda projenin planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar gerekli farklı bilgi ve beceriler fikirlerin eyleme geçmesini sağlamak için kullanılır. Proje yöneticisi ise tüm süreçlerin sağlıklı işlemesinden sorumlu kişi olarak her şeyin ortasında yer alır.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Sonuç Odaklılık
 • Planlama ve Uygulama
 • Bütçeleme
 • Karar Alma
 • Koordinasyon
 • Performans Yönetimi
 • Raporlama
 • Kontrol ve Değerlendirme

PROJE DÖNGÜSÜ

“Bir proje ancak sizin için çalışmaya başladığında tamamlanmış sayılır, siz onun için çalışıyorken değil.”

Scott ALLEN

SÜRE: 4 Gün/24 Saat

PCM yani Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi; kurum/kuruluşların gelişim hedeflerini, mevcut insan kaynağıyla formel hale getirebilme becerisinin geliştirilmesine yöneliktir.  Formel hale getirilmesinden kastedilen, bu gelişim hedeflerinin kazanımlarıyla ilgilendiği bilinen hibe kuruluşlarından, bu gelişim hedefleri için mali destek almaya imkan verecek başvuru formlarının oluşturulmasıdır.

Bu eğitim ile başvurulacak olan mali destek projesini tasarlayacak, proje başvurusunu gerçekleştirebilecek ve gelecekteki proje tabanlı aktivitelere öncülük edebilecek nitelikli insan kaynağının desteklenmesi hedeflenmektedir. Eğitim içeriğinde yer alan uygulamalarla hedef ve stratejiler belirlenirken mevcut durum ve ihtiyaçlar, bir neden sonuç ilişkisiyle irdelenmektedir. Hedef ve stratejiler belirlenip, bu faaliyetlerin beklenen sonuçları somut verilerle ölçmek gibi kurumsal gelişime doğrudan katkı sağlayacak atölye çalışmalarını kapsamaktadır.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Proje Planlama, Bütçeleme ve Uygulamada Bütünsel Bakış
 • Hedef Odaklı Karar Alma
 • Etkin Proje Yönetimi

STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM

“Başarılı liderlerin ilk işi insanların benimseyecekleri bir vizyon yaratmaktır”. JOHN P. KOTTER

SÜRE: 1 Gün / 6 Saat

Profesyonel yönetim anlayışı içerisinde stratejik kararlar alabilmek için resmin bütününü görmek, verileri değerlendirmek ve geleceği şekillendirebilmek gerekir. Tüm bununla stratejik planlama ve yönetim ile imkânlı olmaktadır. İstenilen sonuçları almanın doğru adımlarını belirleyebilmek için…

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Etkili Süreç Yönetimi
 • Etkili Kaynak Yönetimi
 • Etkili Planlama Becerisi
 • Stratejik Düşünme Becerisi
 • Bütünsel Bakış
 • Proaktif Olma

TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

 

Bir akıl iyidir, ama iki akıl daha iyidir.

 

ÇEHOV

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

 

Bu eğitim, sizin hayat boyu süren öğrenme, başarı ve doyum sürecinizi gelişmeniz için tasarlanmıştır. Koçluk sürecini merak edip kendisinde uygulamak isteyen kişilere verdiğimiz bu giriş eğitimi ile temel oluşturup katılımcıların koçluk becerilerini geliştiriyoruz.

 


TOPLANTI YÖNETİMİ

Bir toplantı yarım saatten fazla devam ediyor ise, toplantıya katılanların hiçbirinin ön hazırlığı yok demektir.

ANONİM

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Katılımcılara, iletişim, karar alma ve zamanlarını verimli kullanma açısından büyük önem taşıyan toplantıların verimli geçmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması bu eğitimin temel hedefidir.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Etkili Karar Verme Becerisi
 • Etkili Zaman Yönetimi ve Planlama Becerisi
 • Etkili Süreç Yönetimi
 • Çözüm Odaklılık
 • Raporlama Becerisi

VERİLERLE BAĞ KURMAK – TİCARİ BİLİNÇ

“Ölçemediğin hiçbir şeyi yönetemezsin.”
PETER DRUCKER

SÜRE: 2 Gün / 12 Saat

İş hayatımızda verilerden yararlanmak yerine genellemeler yapıp, varsayımlarda bulunarak, ayrıntılı analiz etmeden kararlar alabiliyoruz. İş hayatının en önemli dayanak noktalarından biri verilerdir. Sağlıklı verinin işimizi yönetmede önemi ise oldukça büyüktür. Bu eğitim ile iş yaşamınızdaki verinin önemine, iş sonuçlarına etkisine, iç ve dış müşteri ikna süreçlerinde önemine dikkat çekiyor, bu konuda farkındalığın artmasını hedefliyoruz. Veriye dayalı hesaplamalar geliştirip, müşteri beklentilerini karşılamak için mali sonuçları analiz ederek elimizdeki verilerle gelecek arasında bağ kuruyor, öneriler geliştirip uygulama planları yapıyoruz.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI HEDEFLENEN YETKİNLİKLER: 

Sağlıklı Veri Oluşturma

Veriyi Tanımlama, Analiz Etme, Yorumlama

Veriler Arasında Bağ Kurabilme

Verinin Gücünden Yararlanarak İkna Edebilme


Y KUŞAĞINI YÖNETMEK

“Y kuşağı, olmaz kimsenin uşağı.”

ANONİM

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Y Kuşağı, 1980 – 2000 yılları arasında doğduğu kabul edilen kuşağa verilen isimdir. Türkiye’de yaşayan 76.481.847 kişinin % 35’i bu kuşağa aittir. 2025 yılında çalışma hayatının %70’ini Y kuşağı üyeleri oluşturacaktır. Y Kuşağı ve Yönetim eğitiminin temel amacı, diğer kuşaklardan alışkanlık ve çalışma tarzı açısından farklılık gösteren Y Kuşağını elde tutabilmek ve Y Kuşağı ile doğru iletişim kurabilmek adına modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda katılımcılara kazandırmaktır.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Farklılıkların Yönetimi
 • Empati
 • Ekip Çalışması ve İşbirliği
 • Etkili İlişki Yönetimi

YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

“Yolunu keşfetmek için çıkman gereken iki yolculuk vardır. Birisi kendini kaybetmek, diğeri de kendini bulmaktır.”

Stuart Avery Gold

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

Yöneticilere ve yönetici adaylarına koçluk becerileri ve birlikte çalıştıkları takımlara daha fazla inisiyatif verme becerisini kazandırmak. Yöneticiler ve yönetici adayları bu eğitim süresince öğrenecekleri koçluk becerileri sayesinde takımlarında bulunan çalışma arkadaşlarını daha etkin dinleyebilecekler; takımlarındaki kişilerin kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarına daha fazla yardımcı olabilecekler; çalışma arkadaşlarını anlayabilme ve kuruma katkı sağlama yolunda daha fazla yöneticilik becerisi kazanabileceklerdir.

EĞİTİM İLE GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI

HEDEFLENEN YETKİNLİKLER:

 • Yöneticilikte Koçluk Tekniklerinden Yararlanma
 • Etkin Dinleme Becerisi
 • Etkili Soru Sorma Becerisi
 • Performans ve Gelişim Odaklılık
 • Etkili Geribildirim Verme
 • Hedef Odaklı Çalışma

YÖNETİCİLER MÜLAKATIN NERESİNDE?

Dünyada birçok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için kaybolurlar. SYDNEY SMITH

SÜRE: 1 Gün/6 saat

İnsan kaynakları profesyonelleri ile iş görüşmesini gerçekleştiren ve görüşme sonucu olumlu bulunan adayların bir sonraki durağı yöneticiler oluyor. Yöneticilerin bu süreçte en önemli görevi, firmanın kültürü ile uyumlu olabilecek ve teknik yeterliliğe sahip adayları firmaya kazandırmak. Bu eğitim ile yöneticiler, görüşme süresi boyunca yaptıkları görüşme hatalarının farkına varacak ve doğru sorma tekniklerini öğrenerek profesyonel bir görüşme gerçekleştirmenin yollarını öğreneceklerdir.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Etkili Soru Sorma Becerisi
 • Etkili Özgeçmiş İnceleme Becerisi
 • Etkili İletişim
 • Kişilik Tiplerini Tanıma Becerisi
 • Mülakat Sürecini Etkin Yönetme

YÖNETİCİLER İÇİN İLETİŞİM

SÜRE: 1 Gün

Bir yöneticinin profesyonel iş yaşamında başarılı olması, doğru iletişim tekniklerini kullanmasıyla mümkündür. Bu teknikleri kullanarak kurumunun itibarını korurken, kendisini de en iyi şekilde ifade edip çalışanları ile doğru bir iletişim kurar. Bu eğitim programı ile yöneticilerinizin, işletmelerini başarıya taşıyacak en önemli noktalardan birinin iletişim olduğunun farkına varmasını sağlıyoruz.

 

ZAMAN YÖNETİMİ

“İçine koyacak şeyiniz varsa, bir günün bin cebi vardır.”

NIETZCHE

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Zaman, pek çok suçun başrol oyuncusu yaşantımızda… Diğer yandan yaşantımızda gerçekleştirmek istediğimiz pek çok şeyin de çözümü… Bir gün içerisindeki 24 saati arttırma şansımız olmadığına göre saatlerimizi daha etkin kullanmaya ne dersiniz?

ALGI YÖNETİMİ

“Algı bizim her şeyimizdir. Çünkü dünya algılayabildiğimiz kadar gerçektir.”

ANONİM

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

İnsanları nasıl algıladığınız onlara olan davranışınızı belirler, insanların sizi nasıl algıladıkları da size olan davranışı belirler. Bu nedenle herhangi birinin davranışı hoşunuza gitmiyorsa bilin ki o sizi doğru algılamıyordur. Bu sebeple ilk yapmanız gereken şey kişinin sizi doğru algılayabilmesi için iletişim kanallarını açmaktır. Eğitim süresince katılımcılara bu noktayla ilgili bireysel algı yönetimine dair pratik ve hayatın içinden ipuçları vermekteyiz.


AVUCUNUZDAKİ KELEBEK

“MOTİVASYON”

Alice: “Hangi yoldan gideyim?”

Kedi: “Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur”

LEWIS CARROL – ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Geleceğinizi hayal etmek ile başlayan bir yolculuk… Kendinizi tanıma, sürekli motivasyonu sağlamak için mücadele etme de filmin senaryosu… Bu keyifli yolculukta başrol oyuncusu olmak ister misiniz?

Bu eğitimde en fazla duyacağınız kelimeler Hayat Amacı, Gelecek Hayali, Mücadele Ruhu, Olumlu Düşünce ve Yaratıcılık olacaktır. Bu özellikleri hayatlarında uygulayarak başarıya çeviren kişileri tanımaya hazır mısınız?


 

 

CESARET YÖNETİMİ

“Cesaret korkunun yokluğu değildir, korkudan daha değerli bir şey olduğunun farkına varmaktır.”

AMBROSE REDMOON

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Cesaret Yönetimi Eğitimin temel amacı, ortaya konulan model ile gerek çalışanlar, gerekse yönetici ve liderler tarafından sahip oldukları cesaretin ortaya çıkartılması, kalıcı hale getirilmesi ve doğru bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğinin katılımcılara kazandırılmasıdır. İnsanlığın var olduğu ilk günden itibaren devletler tarafından ödüllendirilen tek erdem cesarettir. Eskiden savaşlar kazandıran ve yeni medeniyetler kuran cesaret, günümüz rekabet koşullarının oluşturduğu iş dünyasında yeni bir karşılık buldu. “Cesaret Yönetimi Eğitimi” gerekli bilgi, beceri ve hayata kolay uyarlanabilir basit formüller ile bireysel ve kurumsal olarak günümüzdeki cesaret&korku ikilisine yeni bir bakış açısı kazandırıyor…


 

DİKKAT VÜCUDUNUZ KONUŞUYOR – BEDEN DİLİ

 

“Beden ruha giydirilmiş bir eldivendir.”

 

SHAKESPEARE

 

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

İletişim sadece kelimelerimizden ibaret olsaydı belki de doğru iletişim kurabilmek daha kolay olurdu. İnsanlar sessizken de iletişim kurarlar. Oturuşumuz, duruşumuz, bakışlarımız, el, bacak hareketlerimiz ve çok daha fazlası bize kelimelerin anlatamadıklarını anlatır. Beden dili eğitim programı ile söylenenlerin ötesindekileri yorumlayabilmemizin ipuçlarını sunuyoruz.


 

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

“Göz o ki, dağın arkasını göre, akıl o ki başına geleceği bile”

TÜRK ATASÖZÜ

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Düşünmeyi daha iyi, açık, doğru ve tarafsız duruma getirmek için düşünürken, düşünme hakkında düşünme bireye ne sağlar? Var olan bilgiyi olduğu gibi kabul etme yerine, inceleme, sorgulama ve ölçütlere göre değerlendirerek açıklama yaşama ne katar? Yoksa bütün suç balıklarda çünkü onlar akıntıya karşı yüzüp gelemediler mi diyeceğiz? Birlikte düşünelim mi?


 

HASTALIKTA VE SAĞLIKTA İLETİŞİM

“Gerçek doktor, her hasta ile yaşayıp ölendir.”

STEFAN ZWEIG

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Hepimiz mükemmel bir iletişimci olarak sağlık çalışanlarının elinde doğarız. Büyüdükçe ve yetişkinlerin örnek aldığımız yanlış davranışları sebebiyle iletişim becerilerimizi sorgulamaya ve değiştirmeye başlarız. İlişkilerimizde yaşadığımız olumsuz sonuçlar karşısında ise strese girer, sağlığımızı zorlar ve hastalıklarla tanışırız. Bu eğitimimizde, sağlık çalışanları olarak hasta ve hasta yakınlarıyla kurulacak iletişimin önemli noktalarına parmak basacağız. Hem hasta ve hasta yakınlarıyla empati kuracak, hem de en kutsal mesleklerden birini icra eden sağlık çalışanlarının hizmet sunarken yaşayabileceği zorluklar karşısında çözüm yollarını arayacağız. İster hekim, hemşire veya sağlık uzman ekibi, isterse destek bölümlerde çalışan hasta danışmanı, tıbbi sekreter ya da temizlik personeli olalım, başarılı bir performans için sağlıklı iletişim kurarak fark yaratabileceğimizi paylaşacağız. Birbirine bağlı halkalardan oluşan güçlü bir zincirin hayat kurtardığı sağlık hizmetinde ekip çalışmasının önemini vurgulayacağız.


 

İTİBAR YÖNETİMİ

“İtibar kazanmak 20 yıl sürer, onu mahvetmek ise 5 dakika. Eğer bunu iyice düşünürseniz, her konuda daha farklı davranmaya başlarsınız.”

WARREN BUFFET

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Rekabetin gitgide sertleştiği piyasa şartlarında ürettiğiniz hizmet ve ürünün kalitesi, fiyatı, ulaşılabilirliği kadar işletmenizin itibarı da rekabet edebilirliğiniz açısından büyük önem taşıyor. İtibar Yönetimi eğitimi, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin toplum nazarında günümüz değerleri ekseninde saygı duyulan, değer yaratan bir algı oluşturmasının yollarının aktarılmasını hedefliyoruz.


 

İLETİŞİMİN 5 ANAHTARI

 

“Nasıl davranırsan tıpkı ayna gibi sana öyle geri yansır.”

GOETHE

SÜRE: 2 Gün / 12 Saat

İletişim! Profesyonel yaşantımızda da özel hayatımızda da olumlu ya da olumsuz, en fazla kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Bu eğitimle, iş ve günlük yaşamınızdaki iletişim konularında farkına varamadığımız birçok öğenin farkına varılmasını hedefliyoruz. İletişimin 5 Anahtarı eğitimi ile kendimizi tanıyarak doğru anlatabilmemizi ve karşımızdakileri doğru anlayabilmemize yönelik temel iletişim becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

EĞİTİM SONUNDA KAZANILACAK YETKİNLİKLER:

 • Etkin Dinleme
 • Konuşma ve İfade Becerileri
 • Empati Kurma
 • Kendini ve Başkalarını Tanıma
 • İlişki Yönetimi

 

KENDİNİ TANIMA SANATI

“İnsan beyni sen onu neye inandırırsan, sana onu yaşatır.”

GÖKHAN OKÇU – Aceleci Sinek Süte Düşer!

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

Hepimiz insanız, insana dair bir şeyleri yine insanlara sunuyoruz. Bu anlamda başlangıç noktasıdır, İNSAN. Ama önce hangi insan diye düşündüğümüzde, önce benden başlar yolculuk. Özgüvenin temelinde kişinin kendisini tanıması yatar. Potansiyelinin farkında olması, insan beyninin karar alma mekanizmalarının basitliği, kişinin kendisini kısıtladığı noktalardaki düşünce, inanç ve duygularının nasıl bir rol üstlendiği kritiktir. Bu eğitimde kişinin kendisini fark etmesi ve kendisine olan inancı güçlenir. Bu sayede kişinin iş hayatı, aile hayatı ve sosyal hayatında kararlarını daha doğru vermesi ve hayata dair tüm süreçlerde daha istikrarlı olmasına katkı sağlanır.


 

MİMİKLER NE SÖYLER?

“Yüzünüzdeki ifadeler, aklınızdan geçenlerin casusudur.”

ANONİM

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Kelimeler temel iletişim aracımız gibi duruyor. Beden dilimizi de bu süreci desteklerken sesimiz ise süslüyor. Ve biz bütün bunlara hâkim olsak bile iletişim problemleri yaşıyoruz. Karşımızdakinden duyduklarımız bizi tatmin etmiyor. Beden dilinde bir gariplik var galiba diyoruz ancak emin olamıyoruz. Sesi de titremişti ya da bize mi öyle geldi? Karşımızdakini anlayabilmek ya da ondan emin olabilmek için daha kesin ipuçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ve uzun yıllar süren araştırmalar bize bu enteresan ipuçlarını nasıl bulabileceğimizi bilimsel olarak ispatlamış durumda. Yüzümüzün üzerinde çok hızlı şekilde ortaya çıkıp kayboluyorlar ve dikkatli gözlerden kaçamıyorlar. “İşte bu – anlamıştım” dediğimiz anların sebebi mikro ifadelerimizden bahsediyoruz. Bu eğitimimiz de söz konusu ifadelerin tespit edilmesi ve doğru olarak yorumlanmasının bir yetkinlik olarak katılımcılarımıza kazandırılması hedeflenmiştir. Duyduklarınızı bilmiyoruz ancak “göreceklerinize” inanamayabilirsiniz.


 

ÖFKE VE STRES KONTROLÜ

“Öfke, aklın alevini söndüren büyük bir rüzgardır.”

ANDRE GIDE

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

İş yaşamında ve özel yaşamımızda hiç ummadığımız durumlarla karşılaşabiliriz. Bu deneyimleri yaşarken üstesinden gelmek, doğru kararlar alabilmek, haklıyken haksız duruma düşmemek ve yaşam içerisinde iletişime geçtiğimiz bireylerle doğru bağ kurabilmek için, bizi tehdit eden ve ruhsal yapımızı olumsuz etkileyen stres ve öfke ile başa çıkabilme becerisini geliştirmiş olmamız gerekir.

Öfke ve Stres Kontrolü eğitim başlığımız; bizde var olan ama günlük yaşamın getirdiği yüklerden dolayı bastırdığımız başa çıkma ve öz denetim yollarını yaşamımıza uygulamaya yetkin hale gelmemizi sağlıyor.


 

PROFESYONEL PPT TASARIMI

Biçim, işlevi izler.

LOUIS HENRI SULLIVAN

SÜRE: 1 Gün / 4 saat

Bu program, eğitmenin PowerPoint 2010 kullanarak profesyonel sunumlar hazırlamasını hedefleyen, uygulama tabanlı eğitmen gelişim programıdır. Amacımız, eğitmen adayına doğru ve etkili PPT hazırlama becerisinin kazandırılmasıdır. Eğitim süresince yapılacak uygulamalarda eğitmen adayına sürekli ve anında geri bildirim verilecektir.


 

PROTOKOL KURALLARI

“Krala saygı mecburiyet, dilenciye saygı nezakettir.”

İNGİLİZ ATASÖZÜ

SÜRE: 1 Gün / 6 Saat

İş ve sosyal hayatımızın koşuşturmacası içinde çok da dikkat etmediğimiz ancak başkalarının hassasiyetle bizim hakkımızda karar vermelerine neden olan kurallar bütününe eğlenceli bir yolculuk…


 

SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK

“Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.”

OSCAR WILDE

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

“sorumluluk” kelimesi iş ve özel yaşamımızda pek çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Yine hepimiz bu kavramı kendi kavrayış düzlemimizde bir şekilde tanımlıyoruz ama gerçekten nedir bu “sorumluluk”? Sorumluluk yük değil, çalışma etiğidir. Sorumluluğu üstlendiğimizde ilk başta bize yük gibi gelebilir, ancak biz “sorumluluk sahibi” oldukça, bir de bakmışız ki biz onun üstüne çıkmış, önüne geçivermişizdir. Bu eğitim program ile sadece çalışma yaşamınızda değil, tüm yaşamınız boyunca “sorumluluk sahibi” olmanız adına farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

 


 

STRESSİZ ZAMAN YÖNETİMİ

“İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve

mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir.”

GOETHE

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

“Stres” ve “Zaman”, hayatımızın her anında yanımızda olan kavramlar. Stres varsa an yaşanır mı? An yaşanıyorsa stres kalır mı? Zamanı etkili kullanmak stresi ortadan kaldırır mı? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım.

 


 

TAKIM ÇALIŞMASI

“ Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için…”

DUMAS – ÜÇ SİLAHŞÖRLER

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

Etkili takımları nasıl oluştururuz? Yüksek performanslı takımları nasıl yaratırız? Kurumunuzdaki takım oyuncuları ve takım liderlerinin gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı, paylaşımın yüksek olduğu, eğlenceli bir çalışma ile edinmesini ister misiniz? Eğitim sonrasına etki edecek yüksek motivasyonu yaşamaya hazırsanız…


 

TELEFONDA İLETİŞİM

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır”

MEVLANA

SÜRE: 4 Saat

Zamana ayak uydurabilmemiz için kullanılan iletişim araçlarından iş dünyasına en fazla hizmet edenlerden biri telefon. İş görüşmelerinin yapılması, randevuların ayarlanması, yapılan değişikliklerin haber verilmesi, ticari işlerin düzenlenmesi, müşteri ilişkileri ve benzeri alanlardaki işlerin büyük bir çoğunluğunda en sadık yardımcımız. İletişimde önemli olan söylenmeyeni duymak iken sadece söyleneni duyabildiğimiz telefonda etkili iletişim kurmanın önemi git gide artıyor. Telefonda İletişim Eğitimi ile gerek kurum içi gerekse kurum dışı yapılan telefon görüşmelerinin etkinliğinin artırılmasını sağlamak amacı ile teknikler paylaşılmaktadır.

 


 

YARATICILIK VE YARATICILIĞI GELİŞTİRME

“Gezen tilki, yatan aslandan nasiplidir!”

TÜRK ATASÖZÜ

SÜRE: 1 Gün / 6 Saat

Yaratıcılık, evde başlayıp okulda süren ve iş ortamlarına değin uzanan bir dizi etkinliği içerir. Bireyin doğuştan getirdiği yaratıcılık yetisi, değişik etkinliklerle geliştirilerek günlük yaşama taşınabilir. Eğitim sürecinin temel amacı yaratıcılığın geliştirilmesi olsa da, asıl iş var olan yaratıcılığı köreltmemektir. Bunun için her gün yeni şeyler üretmenin heyecanını birlikte yaşayarak ve paylaşarak öğreneceğiz.

 


 

YAZILI İLETİŞİM

“İş hayatının gizli başarı ölçütü yazılı iletişim kalitenizdir.”

İzgören Akademi Öğretisi

SÜRE: 1 Gün /6 Saat

İletişimin en zor çeşidi yazılı iletişimdir. Bu konuda başarılı olan insanların fark edilmemesi mümkün değildir. Günlük hayatın içinde farkına varamadığımız yazılı iletişim detayları biz istemesek de olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Eğitimin hedefi; yazılı iletişim standardımızı yükseltmek ve olumlu sonuçlarını beklemeye başlamaktır…

 

ETKİN SATIŞ TAKIMI YÖNETİMİ

 

SÜRE: 1 Gün

 

Bu eğitim programında satış yöneticilerinin ekiplerini doğru bir şekilde nasıl yönetmeleri gerektiğine odaklanıyoruz. Farklılıkları yönetebilmenin önemine dikkat çekebilen bu program ile aynı zamanda satış ekibinizden en üst düzey verimi alabilmeniz için size yol gösteriyoruz.

 


 

İNSAN TANIMA SANATI

 

Ben bir beyinim. Geri kalan yalnızca bir ilave.

ARTHUR CONAN DOYLE

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

Başarı sadece ve sadece ne kadar ORADA olabildiğimizle ilgilidir. Orada olmamızı sağlayan şeyse beynin ta kendisidir. Algılayabildiğimiz kadar gerçek bu dünya. O halde o algıyı konumladığımız beynimizi tanımalı. Farkındalık sadece ve sadece bir ANLA başlar. O an gelir ve kişi tüm geçmiş deneyimleri dışında bir şeyi fark eder, vayyy beee der. Eğitimin amacı tüm katılımcılara o anı/anları gülerek, eğlenerek yaşatabilmektir.

 


 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 

“Müşterilerinizin hayranlığını kazanmak için öncelikle kalplerini kazanmanız gerekir.” BORA ÖZKENT

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

Yöneticilerin ve müşteriyle temasta bulunan diğer personelin, müşteri ilişkileri yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak iş yapma biçimlerini müşteri ilişkileri yönetimi felsefesi kapsamında yeniden değerlendirmelerine imkân sağlamak.

 


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

 

“Bana anlayışlı davranan tek kişi terzimdi. Her gördüğünde yeniden alırdı ölçülerimi. Onun dışındaki herkes önceki ölçülerin bana hep uyacağını sandı”

BERNARD SHAW

 

SÜRE: 1 Gün /6 Saat

 

Müşteri merkezlilik deyiminin son dönemde ne derece yaygınlaştığının farkındasınızdır. Başarıya ulaşma sürecinin en önemli basamaklarında mutlu çalışanlar ve mutlu müşteri olguları bulunur. Siz de sadık müşteriler ister misiniz?

 


 

MÜZAKERE VE İKNA BECERİLERİ

 

“İş dünyasında uzlaşma genellikle olması gerektiğinden daha karmaşıktır.”

 

MARK H. MCCORMACKSÜRE : 1 Gün /6 Saat

 

Müzakere kavramına uzak bir toplum olduğumuzu gazetelerin 3. sayfa haberlerinden anlamak mümkün. Peki, sadece kavga ederek ve tartışarak huzur buluyor muyuz? Elbette hayır. Stresli bir zaman diliminde hayat mücadelesi verirken sırf bu yetkinliğimiz yok diye daha da stresli bir hayata mahkûm ediyoruz hem kendimizi hem de değer verdiklerimizi. Müzakere kavramı yeterince benimsendiğinde iş, sosyal ve özel hayatımızda olumlu yönde radikal sayılan değişimler başlayabiliyor. Bu eğitim ile söz konusu değişimin kapısını aralıyoruz.

 


MÜŞTERİ ODAKLI İLETİŞİM

 

SÜRE: 1 Gün

 

Müşteri merkezlilik deyiminin son dönemde ne derece yaygınlaştığının farkındasınızdır. Başarıya ulaşma sürecinin en önemli basamaklarında mutlu çalışanlar ve mutlu müşteri olguları bulunur. Mutlu çalışan ve müşteri odaklı çalışanlar olmanın en önemli unsuru ise iletişimdir. Bu eğitim programı ile Satış Personelinin müşterilerle iletişimin sırlarını öğreneceği, bilgi ve becerilerini arttıracağı, uygulamalı, paylaşımın yüksek olduğu, eğlenceli bir çalışmaya hazır mısınız?

 


PAZARLAMA ARAŞTIRMASI VE PAZAR BÖLÜMLENDİRME

 

“Pazarlama, pazarlama bölümüne bırakılmayacak kadar değerlidir.”

ANONİM

SÜRE:1 Gün/6 Saat

 

Yöneticilerin pazarı ölçebilmelerine ve pazarı ürünleri dâhilinde bölümlendirmelerine yarayacak verileri toplamaya yarayan yöntemler aktarılır. Pazar bölümlendirme de kullanılacak araçları etkin kullanmak yönünde bilgilenebileceklerdir.

 


 

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

 

“ İş yaşamının 2 temel fonksiyonu vardır; Pazarlama ve yaratıcılık”

PETER DRUCKER

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

Ürün ve hizmetleri doğru yer ve doğru zamanda sunmak, değişen müşteri ve Pazar

gereksinimlerini göz önüne alarak sürekli strateji ve taktik geliştirmek, rakiplerden farklı

bir yol izlemek ve yenilik yapmak oyunun vazgeçilmez parçaları… Oyunun önemli

parçalarını bir araya getirmek ister misiniz?

 


 

SATIŞIN ŞİFRELERİ

 

“Her zaman yaptığınızı yapmaya devam ederseniz, her zaman aldığınızı almaya devam edersiniz”

ANONİM

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

Satış görüşmesi için nasıl hazırlıklar yapılmalı? Satış görüşmesinde kullanılabilecek teknikler var mı? Satış sonrası bir çalışma yapmak gerekli mi? Ürün ya da hizmeti en etkili ne şekilde sunabilirim? Satış çalışmaları için altın kurallar var mı? Bu eğitim ile satış ekibinizin, bu soruların cevabı ile birlikte satış becerilerini pratik uygulamalarla geliştirmesini hedefliyoruz.

 


SATIŞ TAKIMINIZIN KOÇU OLUN

 

SÜRE: 1 Gün

 

Çalışanlarınızın potansiyelini keşfedip onların kapasitelerini en üst düzeyde ortaya koymalarına yardımcı olacak koçluk tekniklerini öğrenmeye hazır mısınız?

 


SONUCU SATMAK ve SATIŞ KAPAMA TEKNİKLERİ

 

SÜRE: 1 Gün

 

Müşterilerimiz, markamızın, hizmet kalitemizin, rakiplerimiz ile kıyasla farklarımızı biliyorlar. Bunları bilmesine rağmen bizden neden satın almıyorlar? İşte bu eğitim programı ile satın alma sunumu içerisinde kaçırdığımız en önemli noktalardan biri olan sonucu satmak konseptinin ne olduğunu öğrenerek, kendi satışlarımızda bu tekniği nasıl kullanacağımız ile ilgili pratik bilgiler edineceğiz.

 


 

 

ŞİKÂYET VE SADAKAT YÖNETİMİ

 

 

“Şikâyeti bir hediye olarak görür ve o şekilde davranırsan o kişi senin en sadık müşterin olur.”

İzgören Öğretisi

 

 

SÜRE: 1 Gün / 6 Saat

 

Misafir sayısı sınırlı, ürün ve şirket sayısı neredeyse sonsuz iken şikâyetin henüz oluşmadan önlenmesi konusunda bir takım yönetimsel hazırlıkların yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Tüm bunların yanında çalışanların bireysel olarak da kendisinin hazırlamasını hatta şikâyeti sadakate dönüştürebilmesi için gereken bilgi ve farkındalığın kazanılmasını hedeflemekteyiz.

 

 


YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON)

“Rekabet dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kaybedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyorsanız, değişirsiniz…”

LESTER C. THUROW

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

Çok sık duymaya başladığımız bir sözcük: İnovasyon.Türk Dil Kurumu inovasyonu “yenileşim” olarak tanımlıyor. “Genç ruhu tutkuyla büyüyen, azmi inovasyonla bilenen bir ülkeyiz” diyoruz. Öyleyse, “Eski köye yani adet getirmemek, başa icat çıkarmamak” gibi beynimize yüklenmiş programları silmek gerekiyor artık. “Aynı tas aynı hamam” iyidir anlayışını benimsemeyenlerle inovasyonu tanımlayacağız. Her icat inovasyon mudur, inovatif olmak mucitlik midir, tartışacağız. Ve farklı sektörlerden başarılı örnekleri paylaşacağız. Türkiye’nin inovasyon alanında Dünya’daki yerini konuşacağız. İnovasyon ne işe yarar, birlikte göreceğiz.EĞİTMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

 

“Hiçbir şeyi taklit etmek istemeyenler, hiçbir şey üretemezler.”

 

SALVADOR DALI

 

SÜRE: 2 Gün / 12 saat

 

Eğitmenler için yaratıcı drama programının genel amacı; yaratıcı dramanın öğretim yöntemi, sanat eğitimi alanı ve disiplin olma özelliklerini, yöntemin temel aşamalarına koşut olarak kullanmak, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak çeşitli canlandırmalar yapmak ve örnek uygulamalar gerçekleştirmektir. Yaratıcı drama programı, eğitmenlerin farklı öğrenme alanı ve temalara koşut olarak kullanabilecekleri etkinliklerle düzenlemektedir. Bu amaçla programda; değişik öğrenme yaklaşımları, yöntemler ve teknikler yer alacak, çalışmalar uygulama ve kuramla bütünleştirilmiş olarak sürdüreceğiz.

 


EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi?

Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini…

KONFÜÇYÜS

SÜRE: 3 Gün / 18 Saat

Günümüz iş yaşamında fark yaratmanın olmaz ise olmaz koşulu eğitim. Eğitimcinin eğitimi programı ile farkın mimarlarının yetiştirilmeyi hedeflenmekteyiz. Program kapsamında, kurumsal eğitim yönetimi için gerekli bilgileri, eğitmenlik becerilerini de geliştirecek şekilde vermekteyiz.

 


EĞİTMENLER İÇİN SORU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

 

“Soru da bilgiden doğar, cevap da

 

Mevlana

 

SÜRE: 2 Gün/12 Saat

 

Eğitmenler İçin Soru Hazırlama Teknikleri eğitimi; başarı, yetenek, ilgi, tutum vb. dolaylı yollarla ölçülebilen özellikleri temele alarak, ölçme işlemindeki temel kavramlara, ölçmenin aşamalarına ve ölçme yöntemlerine yer verir. Eğitimin ilk bölümünde sınavlarda ölçülen özellikleri ayırt etmeyi, bu özelliklere uygun olan ya da olmayan soruları ayırt ederek incelemeyi ve görüş geliştirmeyi içerir.

 

Eğitimin ikinci bölümünde ise değerlendirme sürecinde sıklıkla kullanılan çoktan seçmeli test maddesi ve seçenek yazma türleri ile soru yazma ilkelerine yer verilir. Söz edilen iki bölüm sonunda katılımcılarımızın; önceden yazılmış çoktan seçmeli sorular ve seçenekler hakkında düzeltme, doğrulama ya da geliştirme işlemini yapması, aynı zamanda belli bir alana yönelik ölçütlere uygun nitelikli soru yazması amaçlanır.

 


 

HEDEF VE YETKİNLİKLERE DAYALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME

“Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.”

PLATON

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

 

Hedef ve yetkinliklere dayalı performans yönetimi eğitimi ile katılımcıların, hedeflere ve davranışsal göstergelere dayalı değerlendirmenin önemini kavramaları sağlanarak performans görüşme sürecindeki etkilerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

 


 

İŞ GÖRÜŞMESİ YÖNTEMLERİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

“Herkes kaçınılmaz olarak kendi hayat hikâyesinin kahramanıdır”

JOHN BARTH

SÜRE: 1 Gün /6 Saat

 

Doğru kişileri seçebilmek için görüşme sürecinin iyi yapılandırılmış olması gerekmektedir. Başvuru sonrasında en fazla önem kazanan unsur başvuran kişiler arasındaki farkın fark edilmesidir. Bu doğrultuda yapılan görüşmeler ile kısa sürede istenen sonucu almak mümkündür. Hedefe giden yolda adımları atarak sonuçlara ulaştıracak kişileri seçebilmek için…

 


 

İŞ DEĞERLEME VE YETKİNLİKLERE GÖRE ÜCRET YÖNETİMİ

“Bir değeri, yeteneklerinin büyüklüğüne göre değil, onları nasıl kullandığına bakarak ölçülmelidir.”

LA ROCHEFOUCAULD

SÜRE: 1 Gün/6 Saat

 

İş değerleme ve yetkinliklere dayalı ücret yönetimi eğitimi ile katılımcılar, iş değerleme kapsam ve yöntemlerinin yanında yetkinliklerin ücrete yansıtılmasına ilişkin yöntem konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 

 


 

YETKİNLİKLERE DAYALI KARİYER PLANLAMA VE YEDEKLEME

“Kariyer planlamak hayatınızı planlamaya benzer, bunun için karşınızdakinin yetkinliklerini iyi saptayabilmeniz önemlidir.”

ANONİM

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

 

Yetkinliklere dayalı kariyer planlama ve yedekleme eğitimi ile katılımcılar, pozisyonlara özgü kariyer planlamasının önemini anlayarak organizasyonlarda kariyer geliştirme sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 


 

YETKİNLİK MODÜLÜ OLUŞTURMA

“ Tüm büyük keşifler, duyguları, düşüncelerinden önde koşturan kişiler tarafından yapılmıştır. “

C.H.PARKHURST

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

 

Yetkinlik modeli oluşturma eğitimi ile katılımcılar yetkinlik kavramı ve bu kavramın insan kaynakları sisteminde bir model olarak uygulanması hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 


 

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ

“İşte başarılı olmak, en tepeye vurmak için bir insanın bilmesi gereken, yaptığı işle ilgili bilinmesi muhtemel her şeydir.”

J. PAUL GETTY

SÜRE: 1 Gün / 6Saat

 

Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi ile katılımcılar, yetkinlik kavramını tanıyarak seçme sürecinde yetkinliklerin kullanım alanları ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olacaklardır. Böylelikle aday seçimlerinde çok yönlü bakış açısı ile yerinde teknikler kullanılarak daha etkin alımlar gerçekleşebilecektir.

 


 

YETKİNLİK BAZLI EĞİTİM VE GELİŞTİRME

“İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar”

ARİSTO

SÜRE: 1 Gün/ 6 Saat

 

Yetkinlik bazlı eğitim ve geliştirme eğitimi ile eğitim ihtiyaç analizi tekniklerini kavrayarak yetkinliklerin geliştirilmesi amacıyla eğitim programı tasarlama ve sonuçlarını değerlendirme yöntem ve araçları konularında bilgi sahibi olacağız.