İVME - Danışmanlık

Yönetim ve Sistem

 • Kurumsal İhtiyaç Analizi
 • Gelecek Çalıştayı (Arama Konferansı)
 • Organizasyon Yapılandırma
 • Stratejik Planlama
 • Kurum Kültürü Çalışması
 • Sistem Kitapçığı Oluşturma ve Revizyonu
 • Aile Anayasası
 • Birebir Yönetim Danışmanlığı
 • İş Planı Hazırlama


İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İş Analizi
 • Organizasyon Şeması Yapılandırma
 • Görev Tanımları Oluşturma ve Revizyonu
 • Yetkinlik Setinin Oluşturulması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama
 • Oryantasyon Programı Oluşturulması
 • Ücret Sistemi Oluşturma ve Revizyonu
 • Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma ve Revizyonu
 • Kariyer Yönetim Sistemi Oluşturma ve Revizyonu
 • Değerlendirme Merkezi Uygulaması
 • Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Prosedürlerinin Oluşturulması ve Revizyonu


Finansal Yönetim

 • Fizibilite ve Yatırım Analizi
 • Finansal Planlama
 • Bütçe Yönetimi
 • Gelir-Gider ve Nakit Akış Analizi
 • Maliyet ve Karlılık Analizi
 • Yatırım Yönetimi
 • Risk Yönetimi


Pazarlama ve Satış Yönetimi

 • Kurumsal Kimlik Oluşturma ve Revizyonu
 • Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve Pazarlama Planı Oluşturma
 • Kanal Organizasyonu
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Kıyaslama (Benchmarking)
 • Satış Süreçleri İyileştirme


Üretim/Hizmet Yönetimi

 • Üretim/Hizmet İhtiyaç Analizi
 • Üretim/Hizmet Süreçleri İyileştirme
 • Üretim Planlama
 • Yalın Üretim
 • İstatistiksel Süreç Kontrolü
 • İş ve Zaman Etüdü
 • Kapasite Planlama
 • Değer Akış Haritalama (VSM)
 • Standardizasyon
 • 5S
 • Kaizen
 • SMED
 • QC Story/QRQC/Poka YOKE/ A3 Analizi


Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Hizmet Satın Alma Yönetimi
 • Satın Alma Süreçleri İyileştirme
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Sevkiyat Yönetimi


Diğer Danışmanlık Çalışmalarımız

 • Kurum Üniversitesi (Şirket Akademisi) Kurulumu ve Geliştirilmesi
 • Kurum İçi Koçluk Sistemi Tasarımı
 • Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
 • Eğitim Kurumları Yönetimi
 • Oryantasyon Oyunu «CEO Olmak» Lisanslaması ve Danışmanlığı
 • Toplantı Yönetimi
 • Yenilikçi Kamu Hizmetleri Tasarımı
 • Sunum Tasarımı
 • İçerik Danışmanlığı
 • Gizli Müşteri/ Çalışan Çalışması
 • Bireysel Kariyer Danışmanlığı