İhtiyaç Analizi

İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlara bakıldığında eğitim ile ilgili başlıkların, gün geçtikçe firmaların bütçelerinde daha geniş ve önemli bir yer kaplamaya başladığı görülmektedir.

Eğitim söz konusu olduğunda, eğitim planlaması, eğitimlerden beklenen hedeflere ulaşılabilmesi  ve bu yolda insan, para ve diğer kaynakların en uygun şekilde kullanılabilmesi için çok büyük önem arz eden bir süreç haline gelmektedir.Eğitim planlamasının amacı, mevcut durumu analiz etmek ve geleceği tasarlamak şeklinde özetlenebilir.

Eğitim İhtiyaç Analizi, planlama sürecinin ilk ve temel adımıdır.

Bu noktada, kurumumuz eğitmenleri tarafından kurumunuz yönetim ve çalışanlarıyla beraber yürüttüğümüz eğitim ihtiyaç analizi çalışması sonucu ortaya çıkardığımız eğitimler, birebir ihtiyacınızla uyuşan ve direk faydaya dönüşecek yatırımlar olarak değerlendirilebilir.