Gelişim Akademileri

Çalışanlarınızın gelişimlerine katkı sağlamak ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hazırlanan uzun süreli gelişim programlarıdır. Hedef profile özgü olarak içerikler hazırlanmakta ve uygulamaya dönük olarak kullanabilecekleri yöntemler aktarılmaktadır. Gelişim Akademileri öncesinde ve sonrasında yapılan analiz, raporlama gözlem, atölye çalışmaları, ödev ve sorumluluklar gibi destekleyici çalışmaları kapsamaktadır.

Liderlik Okulu

Kurumunuzdaki geleceğin liderlerini geliştirmek veya hali hazırdaki yöneticilerinizin yetkinliklerini arttırmak amacıyla tasarlanan 1 ile 2 yıl aralığında süren programdır. Eğitim başlıkları ve gerçekleştirilecek destekleyici çalışmalar kurumun ihtiyacına özgü hazırlanır.

Satış Okulu

Mevcut satış ekibinizin yetkinliklerinin arttırılması ve kurumun mevcut satış hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Program kapsamında eğitmenlerle birlikte sahada gerçek deneyimler, sınıf içi eğitimler, geri bildirim atölyeleri, kişilik envanteri ve satış koçluğu uygulamaları yer almaktadır.

Eğitmen Akademisi

Kurumunuz bünyesindeki iç eğitmen kadrosunun oluşturulması, eğitmenlik için gerekli yetkinliklerin ve becerilerinin kazandırılması amacıyla düzenlenir. Eğitimlerin yanı sıra kuruma özgü eğitim içeriklerinin hazırlanması, eğitim sunumlarının hazırlanması ve standart şablon oluşturulması gibi konularda da uygulamalar yapılabilmektedir.

Kurum İçi Koç Yetiştirme Okulu

Kurumların ciro arttırmak, yeni şube açmak, kurum içerisinde personel ilişkilerini geliştirmek, personelin bireysel gelişimine katkı sağlamaya yönelik projeler oluşturmak gibi kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Kurum içerisinde bu alanda çalışacak kişiler koç olarak yetiştirilir ve kendi ekiplerindeki kişilere koçluk yapmaları beklenir. Program kapsamında İzgören Akademi koçları tarafından düzenli olarak mentorluk desteği sağlanır.