Sen Sadece İnsansın

MarcusAurelius Roma Meydanı’nda yürürken arkasında bir uşak olurmuş. Uşağın tek işi, insanlar Aurelius’a şükranlarını sunduğunda Marcus’un kulağına “Sen sadece insansın” diye fısıldamakmış. “Sen sadece insansın”.

Etten, kemikten, ruhtan,duygudan, düşünceden, histen oluşan her birimiz, biricik ve eşsiz olmakla beraber, insana dair olabilecek her türlü unsurdan müteşekkiliz.Farklarımız var elbet birbirimizden ama hepimiz aynı döngü içerisinde farklı konumlamalardayız.Geçtiğimiz ve geçebileceğimiz süreçler benzer, yanılgı ve doğrularımızda öyle.Farklı zamanlarda deneyimliyor olsak da bunları, yaratılışımızda ki benzerlikten ötürü sonuçlarda aynıdır aslında. Bunu idrak edebiliyor olmak,yararsız üzüntü ve çabalardan uzak durmamızı sağlar.Bazen de yersiz büyüklenmelerden alı koyar bizi…

Daha fazlasını oku

Kişisel Marka

Kişisel marka, beraber çalışılan ve yaşanılan insanlara, müşterilere davranıldığı gibi davranmayı kapsamaktadır. Bununla birlikte, kişisel marka basite odaklandığından, davranış değişimini de mümkün kılmaktadır. Kişisel marka çalışmaları, kişiye, kişi için en büyük farkı yaratacak şeylerin neler olduğunu söyleyebilmektedir. Benzer şekilde kişisel marka, kişinin davranışlarını düzenlemekte, kişiye zihinsel rahatlık vermekte ve kişinin farkında olmadığı ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır.

Daha fazlasını oku