Girişiminizi Satmak

Bir süredir girişimcilerin “İş fikirlerini” sunarken yapmaları gerekenler üzerine düşünüyorum.

Bir girişimi hayata geçirme sırasında fikrinizi etrafınızdakilere, yatırımcılara ya da müşterilere nasıl anlatacaksınız. Bu bir girişimin başarı adına çok önemli bir basamak.

Daha fazlasını oku

Dönüştürücü Merak

Çeldirici merakın pençesine düştüğümüz şu günlerde!

Merak bizi ileriye götüren, geliştiren yegane şey. Kadınlar doğaları gereği meraklı canlılar. Acaba bu merak duygumuzu genel kanının aksine kullanıyor muyuz? Genel kanı kadınların meraklı oluşunu biraz olumsuz ifade ediyor. Yani her işe burnunu sokan yerli yersiz merakı ile üstüne vazife olmayan işlere bulaşan hatta bazen elinin hamuru ile erkek işine karışan. Acaba tüm bunları  düşündüren şey ne?

Daha fazlasını oku

Yeni Yılda Kişisel Markanızı Parlatın

Yeni bir yıla başlarken hiç durup düşündünüz mü?

Acaba dış dünyaya ben ne mesaj veriyorum ya da verdiğim mesajların bana dönüşü hayatıma bir değer katıyor mu? Aslında sizin mesajınızı verirken ortaya koyduğunuz değer aynı ölçüde belki de kat ve kat fazlası ile size geri dönüyor. Tabi tam tersi de mümkün. Son yılların en trend konularından biri “Kişisel Marka” kavramı da tam olarak böyle söylüyor. Kişisel Marka; kişinin hayattaki duruşu ile ilgili dış dünyaya yansıttığı mesaj, aynı işi yapan herkese göre yarattığı fark ve işine veya statüsüne kattığı değerlere dayalı bir kişisel kimliktir. Ve bilmeliyiz ki sadece ünvanımızı sunmak malı sergilemektir, ama markalar değer üretir.

Daha fazlasını oku

Kişisel İmaj

İnsanlar çevrelerini beş duyuları aracılığıyla algılarlar. Her ne kadar dış dünya insan algılarının ötesinde bir varoluş sergilese de, insanlar gördüklerine, duyduklarına, dokunduklarına, tattıklarına ve hissettiklerine inanırlar. “Algı tek gerçekliktir. Ben kendiminkini yaratmayı seçtim, diğerleri kabul etmeyi seçiyor.”( 2008 yapımı Felon isimli filmden.)

İnsanlar yalnızca çevrelerini algılamakla kalmaz, bu çevrede yaşayan insanlar hakkında da algılar taşırlar. Birinin bir başkası hakkında ilk görüşte veya zamanla oluşan değerlendirmesi, değerlendirmeye konu olan kişinin değerlendiren insanın zihninde oluşan imajıdır. Buna “kişisel imaj” denilmektedir…

Daha fazlasını oku

Sen Sadece İnsansın

MarcusAurelius Roma Meydanı’nda yürürken arkasında bir uşak olurmuş. Uşağın tek işi, insanlar Aurelius’a şükranlarını sunduğunda Marcus’un kulağına “Sen sadece insansın” diye fısıldamakmış. “Sen sadece insansın”.

Etten, kemikten, ruhtan,duygudan, düşünceden, histen oluşan her birimiz, biricik ve eşsiz olmakla beraber, insana dair olabilecek her türlü unsurdan müteşekkiliz.Farklarımız var elbet birbirimizden ama hepimiz aynı döngü içerisinde farklı konumlamalardayız.Geçtiğimiz ve geçebileceğimiz süreçler benzer, yanılgı ve doğrularımızda öyle.Farklı zamanlarda deneyimliyor olsak da bunları, yaratılışımızda ki benzerlikten ötürü sonuçlarda aynıdır aslında. Bunu idrak edebiliyor olmak,yararsız üzüntü ve çabalardan uzak durmamızı sağlar.Bazen de yersiz büyüklenmelerden alı koyar bizi…

Daha fazlasını oku

Kişisel Marka

Kişisel marka, beraber çalışılan ve yaşanılan insanlara, müşterilere davranıldığı gibi davranmayı kapsamaktadır. Bununla birlikte, kişisel marka basite odaklandığından, davranış değişimini de mümkün kılmaktadır. Kişisel marka çalışmaları, kişiye, kişi için en büyük farkı yaratacak şeylerin neler olduğunu söyleyebilmektedir. Benzer şekilde kişisel marka, kişinin davranışlarını düzenlemekte, kişiye zihinsel rahatlık vermekte ve kişinin farkında olmadığı ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır.

Daha fazlasını oku