Farklılıkların Uyum İçinde Yönetilmesi

Takım çalışması yaparken “İş Akışı”nı etkin şekilde kullanabilmemiz için Proje Yönetimi, Roller ve Farklılıklar’dan oluşan üçlü saç ayağını sağlam bir şekilde oluşturarak dengede tutmamız gerekir. Bunu başarmak için sizlerle “Farklılıklar” konusunda fikirlerimi paylaşmak istiyorum…

Çalıştığımız ortamda dereceleri yaşanılan yere, zamana, ilişkilere ve kişilerin statülerine göre değişen birbirine paralel, karşıt ve çatışan farklılıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten “Takım Çalışması” yapıyorsak; takım içerisindeki konumumuz ne olursa olsun takımın bir üyesi olduğumuzdan farklı algılar, tutumlar, inançlar, amaçlar, kişilikler ve davranışlarla birlikte yaşayarak takımımızı ortak hedefine ulaştırmak için uyum içerisinde çalışmalıyız. Eğer bir de yönetici konumunda isek işimizin pekte kolay olmadığını söyleyebiliriz. Yoksa takım çalışması adı altında bir takım işler süregelen şekilde yapılıp gittiği yere kadar gider.

Farklılıkları ancak lider-yöneticiler veya sistem liderleri en iyi şekilde yönetebilirler. Takım çalışması yapılırken bu yönetimde, farklılıklar algılanabilecek veriler etrafında ortak amaca yöneltilebilmeli, hoşgörü sınırları içinde takım üyeleri birbirlerine saygı ve sevgi besleyebilmeli, dahası birbirlerine tahammül edebilmelidir. Bütün bunlar yapılırken bireylerden vazgeçilmemeli, “Ben”in en az “Biz” kadar önemli olduğu unutulmamalı. Çünkü “Biz”i “Ben”ler oluşturuyor ve farklı beceriler bir araya geliyor.

Bunu başaramıyorsak bir şeyleri ya hiç yapmıyoruz veya eksik ya da yanlış yapıyoruz demektir. Başaramadıkça, belki başka nedenlerden dolayı yönetici olmaya devam ederiz ancak lider-yönetici olamayız. Olmak için bilmek, bilmek için amaca yönelik bilinçli çaba sarf etmek gerekir. Sonuçta başarıyı yakalama ihtimalimiz çok yüksek olabilir.

Kısacası, farklılıkları uyum içerisinde yönetebildiğimiz ölçüde iş akışının en az bir ayağı sağlam olur. Tek başına yetmez ancak diğer ayakların inşa edilmesi için bize güç verir, birlikte ortak hedefe ulaşmamızı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir