empty

english-falg-0 turkiye-0

 

kaplumbaga-afis

Kaplumbağa Terbiyecisi'nin Sırrı / Seminer

Ünlü sanat ve devlet adamı Osman Hamdi Bey’ in liderlik ve yöneticiliğe dair tablonun içine gizlediği ipuçlarının paylaşıldığı bir seminerdir.

Seminer İçeriğimiz:
 • Tablonun hikâyesi
 • Terbiyeci ve liderlik arasında bağlantı var mı?
 • At Şu Adımı* - Mücadele Ruhu, Girişimcilik, Bilgi, Proje Yönetimi, Liderlik
 • Neden kaplumbağalar terbiye edilmeli?
 • Sırtındaki çanağın anlamı ne?
 • Tabloda neden bu renkler kullanılmış?
 • Terbiyeci nerede, nasıl duruyor? Lider nerede, nasıl durmalı?
 • Terbiyecinin bulunduğu odanın özellikleri neler? Çalışan bir kurumdan neler bekliyor?
 • Terbiye etmek için hangi yöntemleri kullanıyor? Bir yöneticinin araçları neler olmalı? Çok boyutlu liderlikle, terbiyeci arasında bir bağ var mı?
 • Kaplumbağalar mutlu mu? Çalışanlar nasıl motive olacaklar?
 • Tablodaki duvarda neler yazıyor? Kurum felsefesi, vizyon-misyon işe yarar mı?
 • Tablodan ses geliyor mu? Liderin nefesi mi? Kurumun sesi mi?
 • Osman Hamdi Bey tüm bunları nasıl yapmış?

  Eğitmen: Umut SAV

Dim lights